မန္တလေး သူနာပြု သင်တန်းကျောင်းမှ SMP စက်ရုံတွင်း လေ့လာစဉ်

၃ ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၉ တွင် မန္တလေး သူနာပြု သင်တန်းကျောင်းမှ တတိယနှစ် သင်တန်းသားသူ (72) ဦးသည် စက်ရုံ၏ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများအား လက်တွေ့လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု့ခြင်း။