ကျေးဇူးပြု၍ NON-COMPLIANCE FORM  ကိုကူးယူပြီးအောက်ပါပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ပေးပို့ပါ။