မဟာဗျူဟာ အထွဋ်အထိပ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

မဟာဗျူဟာ အထွဋ်အထိပ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Strategic Edge Co.,Ltd )သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ (Oasis) အိုအေစစ်အမည်ဖြင့် အဆင့်မြင့် လက်လီစတိုးဆိုင်များကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ် အများအပြားတွင် Oasis စတိုးဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင် မှန်ကန် မြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။

Office Information

လိပ်စာ: အမှတ် ၁၁၄၃/၆၊ သုမဂ်လာလမ်းမကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း: +၉၅၉၉၆၉၉၂၇၄၄၁
Facebook: https://www.facebook.com/seclmyanmar/
https://www.facebook.com/oasis.conveniencestore/