တောင်ကြီးစပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ လိမီတက်

Office Information

လိမ်စာ: အမှတ် ၁၀၀/၂, တောင်လေးလုံး ကျေးရွာ, တောင်ကြီးမြို့နယ်, ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ မြန်မာ။
ဖုန်း: +၉၅၉၅၁၀၆၆၀၈
အီးမေးလ်: [email protected]